Woonwijk de Maliskamp Rosmalen

Maliskamp is al vanaf 1584 een eigen gebied (‘Meerlenscamp’). De wijk Maliskamp wordt ook weer verdeeld in Oost en West.

Het oostenlijk deel van Maliskamp is pas vanaf 1960 gaan ontwikkelen.

De wijk zelf is enorm trots op het verleden en wil het ook koesteren en de geschiedenis levend houden door gebouwen, activiteiten en objecten op een nieuwe manier benutten.

Maliskamp is een groene wijk met veel bomen, veel ruimte en een groen hart.

De wijk wordt ook ervaren als een wijk gericht op het individu met voorzieningen voor jong en oud.

In de toekomst willen ze in de wijk de bewoners meer betrekken en invloed geven op hun voorzieningen. Door de bewoners erbij te betrekken hopen we dat mensen elkaar beter gaan leren kennen en het echt een gezamenlijke, gezellige wijk wordt waarin oud inwoners en wat nieuwere dichter bij elkaar zullen komen.

In het hart van Maliskamp komen; Behoud van groen en openheid, plaatsen voor ontmoeting, activiteit en vernieuwing, voorzieningen voor jong en oud en verbinding met geschiedenis allemaal bij elkaar. Er is dus maximaal ruimte voor vernieuwing en projecten die hier oog voor hebben.