Woonwijk De groote Wielen Rosmalen

Woonwijk De groote Wielen

De Groote Wielen is een stadsdeel van de gemeente 's-Hertogenbosch in het noorden van Rosmalen.

Het stadsdeel bestaat uit drie delen, waarvan er twee bebouwd worden. Het zuidelijke gedeelte bestaat uit de volgende wijken:

- Bedrijventerrein Brabantpoort; Van deze wijken is Bedrijventerrein Brabantpoort het oudste en is naderhand bij De Groote Wielen ingedeeld.

- Hoven; De Hoven is een moderne tuin stedelijke wijk. Doordat de woonwijk in woonhofjes is gebouwd, heeft het een besloten karakter. De grootte van de woonhofjes variëren in grootte, waardoor het karakter van elk hofje verschilt met andere hofjes. Kenmerk van de Hoven is de architectuur met een knipoog naar de jaren dertig.    

- Vlietdijk; Vlietdijk zorgt voor de verbinding tussen Rosmalen en de nieuwe woonwijk en is daarom dé entree tot ‘de groote Wielen’.

- Broekland; Broekland is een wijk in aanbouw in deze wijk. De wijk krijgt een stedelijk karakter in een natuurlandschap en moet de sfeer van een rivierenlandschap gaan ademen. Ook in deze wijk is het water nadrukkelijk aanwezig, niet zo sterk als in de Watertuinen, maar overal is water te zien in de vorm van kanalen en beken. Het noorden van de wijk grenst aan de Waterplas en in het zuiden komen er brede waterlopen, die gaan fungeren als afwateringskanaaltjes ten behoeve van de Watermachine.

- Watertuinen; Deze wijk is een oud deel van De groote Wielen. De eerste huizen zijn in 2005 opgeleverd, maar er wordt nog steeds gebouwd aan de wijk. In 2012 is de ontwikkeling van het nieuwbouwproject De Vlondertuinen gestart. De naam van de wijk verraadt het landschap al; water zal veel nadruk leggen op de leefomgeving.

Woonwijk De groote Wielen

Woonwijk De groote Wielen