Disclaimer

De Pennings onroerende zaken internetsite.

Pennings onroerende zaken stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in aanbiedingen, diensten, technische specificaties, omschrijvingen, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Pennings onroerende zaken internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Pennings onroerende zaken .Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Pennings onroerende zaken.

Virussen en veiligheid

De Pennings onroerende zaken internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- Pennings onroerende zaken sites. Pennings onroerende zaken is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Pennings onroerende zaken wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen wordt door Pennings onroerende zaken gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Pennings onroerende zaken behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Pennings onroerende zaken verzonden e-mail

Door Pennings onroerende zaken verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Pennings onroerende zaken staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Pennings Onroerende Zaken is verzekert voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid, zowel voor deze website, als voor al onze verrichte werkzaamheden en aanvaarde opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.