Woonwijk de Overlaet Rosmalen

Woonwijk de Overlaet

De Overlaet is een woonwijk in Rosmalen die eind jaren ’80 werd gebouwd in het noorden van Rosmalen. De wijk loopt over de gehele breedte van Rosmalen en is daarmee de grootste wijk van Rosmalen.

De woonwijk is, ondanks dat het de grootste wijk van Rosmalen is, wel gesplitst in Overlaet West en Overlaet Oost. In de wijk is een oude motte te vinden. Een motte is een kunstmatig aangelegde aardenheuvel. De motte van het huis Altena i het land van Heusdn en Altene en de Rosmalen de terp zijn de enige overgebleven niet afgegraven motten binnen de grenzen van ons mooie Noord-Brabant.  Bovenop de terp staat een monumentale boom. Deze boom is een symbool voor Rosmalen en is terug te vinden in verschillende logo’s waaronder van Basisschool de Borch.

Door de wijk lopen van west naar oost 2 fietspaden, het westerpad en het oosterpad. De fietspaden zijn aangelegd voor beter ontsluiting van de wijk in de richting van het centrum van Rosmalen, maar ook in de richting van ’s-Hertogenbosch.

De wijk heeft een aantal subwijken. Dit is te herkennen aan de straatnamen. Zo zijn er bijvoorbeeld, de rivierborchen, vogelborchen, visborchen, kloosterordeborchen, edelsteenborchen, de jagersbuurt en de planetenbuurt.  

Woonwijk de Overlaet

Woonwijk de Overlaet