REV titel verkregen door uw makelaar

Opnieuw zeven REV-titels in Nederland voor VBO-taxateurs Europees erkende taxatietitel voor sectieleden Agrarisch en Bedrijfsmatig Vastgoed Als kantoor van Pennings Onroerende zaken zijn we blij dat ook makelaar Henk-jan Pennings deze REV-titel nu bezit.

 

  Persbericht VBO

Nootdorp, 9 december 2014 – Voor de tweede maal mag brancheorganisatie VBO Makelaar de Europees erkende taxatietitel Recognised European Valuer (REV) uitreiken aan zeven VBO-taxateurs. In Nieuwegein ontvangen vier leden van de sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en drie leden van de sectie Agrarisch Vastgoed het REV-certificaat uit handen van Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar. In juni van dit jaar ontvingen vijf VBO-taxateurs de eerste REV-titels in Nederland. Met deze REV-titel kiezen de taxateurs ervoor om te taxeren volgens de op de Europese wet en markt geschoeide taxatierichtlijnen van TEGoVA, The European Group of Valuers’ Associations. VBO Makelaar is sinds 2013 lid van deze Europese associatie.

  

REV-taxateurs

De zeven leden van VBO Makelaar die vandaag een REV-titel in ontvangst nemen, zijn de heren H.W. Pennings (Pennings Onroerende Zaken), J.E.J. Lammertink (Uniek Makelaars B.V.), ing A.G.M. Janssen en ing A.N.A. van den Berg RMT (Agro AdviesBuro), J.C.M. van Gestel (J.C.M. van Gestel Taxaties o.z.), G.C. van Scherpenzeel (AAG Organisatie & Vastgoed BV) en voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed L.E.F. Huijts (Corio international beheer BV). Zij hebben zich onderworpen aan een uitgebreid assessment over hun taxatiekennis en 20 aangeleverde taxatierapporten (opgesteld in de laatste twee jaar, waarvan er minimaal twee moeten voldoen aan de European Valuation Standards (EVS)). Onafhankelijke assessoren, hooggewaardeerde experts vanuit de overheid en vastgoedmarkt, hebben hen vervolgens positief beoordeeld.

EVS verplicht taxateur om verder te gaan

Jack van Gestel, J.C.M. van Gestel Taxaties o.z.: “De REV-titel is een mooie bevestiging van de kwaliteit van ons taxatiewerk. De strenge richtlijnen uit het TEGoVA Blue Book en de PTA Good Practices zijn een verrijking voor mijn taxatiewerk. Zij sluiten aan bij de professionaliteit die mijn opdrachtgevers van mij en mijn taxaties eisen.” Henk-Jan Pennings, Pennings Onroerende Zaken: “Met de European Valuation Standards (EVS) als leidraad worden taxatierapporten steeds meer gestandaardiseerd. Transparante, gedegen onderbouwde taxatierapporten en uniformering van waardebepaling moet de opdrachtgever het benodigde inzicht geven voor een volledige marktanalyse.”

Belang REV-titels in deze tijd

Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “De EVS en de REV-titel van TEGoVA passen in het streven van DNB en AFM om het taxatieproces verder te professionaliseren en een objectief, transparant en eenduidig toetsingskader te creëren. Het nieuw te vormen centraal register van vastgoedtaxateurs moet leiden tot adequate zelfregulering. Uitgangspunt voor de te ontwikkelen beroeps- en gedragsregels vormen de internationale taxatiestandaarden, waaronder EVS. Het is een eer dat wij dit jaar de eerste Nederlandse REV-certificaten aan 12 van onze leden mochten uitreiken.”

 

Over TEGoVA

TEGoVA, The European Group of Valuer Associations, ontwikkelt en beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden. Met deze EVS-standaarden richt TEGoVA zich op uniformiteit in taxaties en taxatierapporten, educatie en integriteit. De EVS-standaard vertoont in de basisprincipes gelijkenissen met de International Valuation Standaards (IVS), maar is meer toegesneden op de Europese praktijk en wetgeving. Bij conflict over toepassing van taxatiestandaarden prevaleert de ECB de EVS (AQR). Ruim 70.000 taxateurs, verdeeld over 33 landen en 60 nationale verenigingen, zijn in Europees verband aangesloten bij TEGoVA. Internationaal zijn er inmiddels 2.184 REV-titels aan taxateurs uitgereikt.

 

Over VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met bijna 1.000 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en Agrarisch Vastgoed, ook een aparte sectie Wonen en een sectie Huur/Verhuur.